Värmlands Affärer är tidningen om och för näringslivet i Värmland

Värmlands Affärer hjälper företagen att göra bättre affärer och läsaren blir uppdaterad i vad som händer i det värmländska näringslivet och om vilken verksamhet och aktivitet som bedrivs inom handelskammaren.

Fokus läggs på välskrivna reportage där företagaren som person sätts i förgrunden.

Värmlands Affärer är en exklusiv tidning som når fram med sitt budskap direkt till beslutsfattarna i länet.

Tidningen har en upplaga på ca 16 000 ex och skickas ut med posten till alla registrerade företag, jord- och skogsbruk i Värmland. Den direktadresseras även till handelskammarens medlemsföretag.

Dessutom finns tidningen på flera offentliga platser i Karlstad och på de största konferensanläggningarna i Värmland.

Värmlands Affärer ägs av Handelskammaren Värmland och Värmlands Folkblad.

Vi som gör Värmlands Affärer har målet att tidningen ska vara till nytta för utvecklingen av näringslivet i Värmland.