Utgivningsplan

Nr 1 utgivning 26 februari

Boka senast torsdag 11 februari

Manus senast tisdag 16 februari

Färdigt material senast onsdag 17 februari

 

Nr 2 utgivning 1 april

Boka senast onsdag 16 mars

Manus senast måndag 21 mars

Färdigt material senast tisdag 22 mars

 

Nr 3 utgivning 27 maj

Boka senast torsdag 12 maj

Manus senast tisdag 17 maj

Färdigt material senast onsdag 18 maj

 

Nr 4 utgivning 23 september

Boka senast torsdag 8 september

Manus senast tisdag 13 september

Färdigt material senast onsdag 14 september

 

Nr 5 utgivning 28 oktober

Boka senast torsdag 13 oktober

Manus senast tisdag 18 oktober

Färdigt material senast onsdag 19 oktober

 

Nr 6 utgivning 25 november

Boka senast torsdag 10 november

Manus senast tisdag 15 november

Färdigt material senast onsdag 16 november